Tyskland er et af de mest forskelligartede lande i verden, hjemsted for over 200 forskellige etniciteter, med over 12 millioner mennesker med indvandrerbaggrund. Racisme og diskrimination er dog stadig et problem i Tyskland.

I de senere år har der været en stigning af højreekstremistiske politiske partier, der har fået indflydelse og magt i det tyske samfund. AfD-partiet vandt for eksempel omkring 92 pladser i Forbundsdagen under det føderale valg i 2017.

Hvorfor har Tyskland så forskelligartet befolkning?

Den tyske befolkning er en af de mest forskelligartede i Europa. Dette skyldes et par faktorer, blandt andet at Tyskland har været et immigrationsland siden slutningen af det 19. århundrede.

Tysklands befolkning har været støt stigende siden 1950'erne, og det forudsiges, at der i 2060 vil bo flere mennesker i Tyskland, end der er i dag.

3 grunde til, at mangfoldighed er så vigtig for Tyskland

Den tyske regering har gjort meget for at fremme mangfoldighed og integration. En af måderne, de har gjort dette på, er ved at tilbyde sprog- og integrationskurser for flygtninge.

Tyskland er et af de mest forskelligartede lande i Europa. Regeringen har gjort meget for at fremme mangfoldighed og integration, herunder at tilbyde sprog- og integrationskurser for flygtninge.

Indvandringspolitik i Tyskland og dens udfordringer

Tyskland er et land, der er kendt for sin åbenhed og vilje til at tage imod immigranter. Men de seneste udfordringer, den stod over for med flygtningekrisen, har fået dem til at genoverveje deres immigrationspolitik.

Tyskland har været et af de mest imødekommende lande over for flygtninge i Europa. Det har taget imod mere end 1 million flygtninge siden 2015, og de har fundet på forskellige måder at hjælpe dem, der er blevet fordrevet, med at finde asyl i Tyskland.

Læs mere på www.graenselandsportal.dk.

Men der er nogle udfordringer, som Tyskland står over for på grund af denne nye politik. For eksempel er det svært for dem at finde job til disse flygtninge, fordi de ikke taler tysk eller har nogen erhvervserfaring i landet endnu. Og på grund af dette argumenterer mange mennesker imod at acceptere så mange immigranter i Tyskland, idet de hævder, at det vil være svært for disse mennesker at integrere sig i samfundet og bidrage til økonomien.

Hvad kan vi lære af tysk multikulturalisme?

Tyskland er et land, der har formået at bevare sin multikulturalisme og stadig være forenet. Det er et land, der ikke er blevet revet fra hinanden af diskussionerne om immigration og integration.

I denne artikel talte vi om, hvordan Tyskland opnåede dette, og hvad vi kan lære af det.